Regulamin zakupów

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.bylinylucyny.pl

Sprzedającym jest Szkółka Bylin dostępna pod adresem Filipowice 273, 32-065 Krzeszowice, zwany także zamiennie „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej rosliny@bylinylucyny.pl lub pod numerem telefonu 518-045-322

 §1.  Przyjmowanie i realizacja zamówienia

 1. Sprzedaż przez sklep internetowy będzie dokonywana za pośrednictwem strony www Sklepu Internetowego BylinyLucyny, umieszczonego pod adresem www.bylinylucyny.pl
 2. W przypadku sprzedaży za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego odpowiednie zastosowanie znajdą poniższe regulacje:

a)      Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.bylinylucyny.pl. Klient może ale nie musi zarejestrować swoje konto w serwisie i za jego pośrednictwem dokonywać zamówień oraz sprawdzać postęp realizacji zamówień. Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w części zwanej KOSZYKIEM, wskazuje sposób transportu i płatności za zamówienie.

b)      Klient składając zamówienie, zawiera umowę kupna-sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym BylinyLucyny.

c)      W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje zamawiany towar, adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiony rachunek (mogą to być dwa różne adresy), telefon (dla kuriera) i rodzaj transportu.

d)     Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres pocztowy, na jaki ma być wysłane zamówienie, na który składać się będzie co najmniej: imię i nazwisko, oznaczenie adresu zamieszkania ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego kodu pocztowego i nazwy miejscowości.

 1. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep Internetowy BylinyLucyny wysyła do Klienta wiadomość, na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu zamówienia, z informacją, jaki towar jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 2. Klient w sytuacji opisanej w punkcie 5 w zależności od sytuacji może:

a)      zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;

b)      wyrazić zgodę na realizację części zamówienia;

c)      dokonać modyfikacji zamówienia i wybrać zamienniki produktów niedostępnych.

 1. W sytuacji opisanej w punkcie 5, i w przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta w terminie 48 godzin co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, Sklep Internetowy BylinyLucyny w zależności od sytuacji może anulować zamówienie Klienta w całości lub zrealizować część zamówienia. Sprzedawca nie zastąpi brakującego towaru innym bez zgody Klienta.
 2. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski Klient dokonuje osobiście gotówką, przy odbiorze zamówienia od pracownika Firmy Kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się telefonicznie pod ze Sprzedawcą numerem 518-045-322, jednak nie później niż 24h przed wysłaniem przez Sprzedawcę zamówionego towaru.

§2. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy BylinyLucyny zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.bylinylucyny.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu, za pośrednictwem Internetu oraz w formie oferty drukowanej na łamach miesięcznika „Twój Ogrodnik”.
 2. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego oraz w ofercie drukowanej:

a)      zawierają podatek VAT w przypadkach wymaganych przepisami prawa i podawane są w złotych polskich

b)      zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

§3. Czas i sposób realizacji zamówienia

 1. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj od 3 do 9 dni roboczych,jednak w szczycie sezonu (miesiące od marca do maja) ze względu na bardzo dużo liczbę zamówień może ulec wydłużeniu do 28 dni, jest on też uzależniony od pogody oraz kolejności składania zamówień. Opóźnienia wynikłe z powodu pogody, w szczególności ulewnych, długo utrzymujących się opadów deszczu, śniegu lub fali upałów nie zależą od Sprzedawcy i nie powstają z jego winy.
 3. Zamówienia na rośliny realizowane są w sezonie od wiosny do jesieni, z okresowymi przerwami podczas niesprzyjającej pogody.
 4. Termin dostawy zamówionych towarów jest liczony od momentu przekazania zamówionego towaru firmie kurierskiej, chyba że wspólnie z Klientem został ustalony inny termin dostawy.
 5. Zamówione towary firma kurierska dostarcza w godzinach pracy na adres podany podczas rejestracji bądź adres wpisany w formularzu zamówienia.
 6. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Informacja o koszcie dostawy wyświetlana jest w module "koszyk sklepu". W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wysłania zamówionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 7. Istnieje możliwość osobistego odbioru przez Klienta zamówionego towaru w miejscu i czasie ustalonym wspólnie pomiędzy Sprzedawcą i Klientem.
 8. Sprzedawca nie ma wpływu na godziny pracy kuriera, a co za tym idzie na godziny dostarczenia paczek.

§4.Warunki reklamacji

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na swój koszt pod adresem sklepu: Szkółka Bylin, Filipowice 273, 32-065 Krzeszowice
 2. Każda reklamacja zostanie wnikliwie rozpatrzona i o jej wynikach Klient zostanie zawiadomiony w formie, w jakiej reklamacja została złożona, w terminie 14 dni. W przypadku nieotrzymania w terminie żadnej informacji, uznaje się, Sklep internetowy uznał reklamację za uzasadnioną.
 3. W reklamacji prosimy krótko podać jej przyczynę oraz żądanie z nią związane. Klient może żądać wymiany produktu na nowy (ewentualnie naprawę, jeżeli charakter produktu taką naprawę umożliwia), wymianę produktu na inny produkt w tej samej cenie, obniżenia ceny produktu lub zwrotu pieniędzy.
 4. Dodatkowo informujemy, że Sprzedawca odpowiada wobec kupującego –konsumenta, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Kupujący – konsument traci uprawnienia przewidziane powyżej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie lub złożenie reklamacji, przed upływem tego terminu.

 

§5. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów towar zamówiony w Sklepie internetowym nie odpowiada oczekiwaniom Klienta, może on odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowane oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty otrzymania przesyłki z towarem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

- powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO;

 1. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany do zwrotu zakupionego i dostarczonego towaru , który może odesłać, nie później jednak niż w terminie 14 dni na adres:

Filipowice 273, 32-065 Krzeszowice

 

§6. Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym BylinyLucyny Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego BylinyLucyny prowadzonego przez Szkółkę Bylin, Filipowice 273, 32-065 Krzeszowice.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu BylinyLucyny mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy BylinyLucyny.pl
 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 6. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia, chyba, że zaznaczy inaczej.

§7. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy BylinyLucyny są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.08.2014 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl